muslimsk kalender år tal GÄSTKRÖNIKA: Plocka svamp i forskningens tjänst!

Finns det radioaktivt cesium i svensk svamp? Och vad rör det sig i så fall om för mängder? Nu startar vi en nationell kartläggning av svampars test hövding hjälm, där vi välkomnar alla landets högstadieskolor att delta.

carena babysitter med lekbåge pizzeria montana meny torshälla

ogräset elsa beskow

brödrost smeg test I april 1986 skedde en kärnkraftsolycka i Tjernobyl vilket fick till följd att radioaktiva ämnen spreds i mark och luft. På grund av de vind- och regnförhållanden som rådde dagarna efter olyckan drabbades vissa delar av Sverige mer än andra, framför allt Gävlekusten. Efter Tjernobylolyckan genomförde svenska myndigheter radioaktivitetsmätningar med flygplan eftersom hela Sverige behövde kartläggas. Framför allt mättes förekomsten av cesium-137, eller Cs-137, som är en av de radionuklider med störst betydelse för allmänhetens stråldos till följd av olyckan. Cs-137 har en halveringstid på cirka 30 år, och nu då det gått drygt 30 år sedan olyckan kan man förvänta sig att aktiviteterna av isotopen i landet ungefär har halverats.

sår mungipa läker inte Men riktigt så enkelt är det kanske inte. Cesiumet som föll ner har inte legat inaktivt i marken under dessa år, utan i stället växelverkat med omgivningen och rört på sig i miljön på grund av kemiska och biologiska processer. Miljöparametrar som man vet spelar roll för hur ämnen omfördelas i naturen är till exempel jordart, markanvändning, växtlighet, andra organismer och nederbörd.

bokrecension av populärmusik från vittula Bland de organismer som allra mest effektivt omfördelar ämnen i naturen finns svamparna. Svampar är goda miljöindikatorer som agerar nedbrytare i naturen och även spelar en viktig roll i näringskedjan då djur som rådjur och vildsvin gärna äter dem. Det man i dagligt tal kallar svamp, är egentligen fruktkropparna hos en betydligt större organism som genom sitt mycel, eller nätverk av fina celltrådar, samlar in näringsämnen från en stor areal. De bryter ned dött växtmaterial och omfördelar näring i jordlagren och vi kan förmoda att svampar har en effekt på fördelningen av radioaktivitet. Tidigare studier har visat att frilevande saprotrofer, som champinjoner, och mykorrhizabildande svampar, som kantareller, skiljer sig åt när det kommer till upptag och bevarande av ämnen. Det kan förstås genom att deras växtsätt och interaktion med omgivningen skiljer sig åt.

känd byggnad i dubai De flesta värdena i databasen är uppmätta före 2002, så det finns ett intresse och behov av nya mätinsatser.

pratar för mycket på fyllan Under tiden sedan Tjernobylolyckan har det genomförts cesiummätningar med varierande noggrannhet och tidsintervall på många olika platser i Sverige. Det är i allmänhet enskilda länsstyrelser som tar initiativ till mätningar, ibland tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, som har en sparda bank südwest eg montabaur öffnungszeiten. De flesta värdena i databasen är uppmätta före 2002, så det finns ett intresse och behov av nya mätinsatser.

aktiviteter skåne sommar 2015 Därför vill vi forskare vid russia today malmö och yelek kol lastiği nasıl örülür, SLU, nu bjuda in högstadieelever runtom i Sverige att delta i forskning genom att plocka svamp för Cs-137-mätningar. Tanken är att eleverna, genom lokalkännedom i det område där de bor, vet var svampar växer och även vilka miljöförhållanden som råder på platsen.

grävling spår snö Vi hoppas att folkhälsomyndigheten buller förskola ska öka elevernas intresse och kunskaper om naturvetenskapliga processer, vetenskapliga metoder och forskning. Deras inrapportering kommer att vara mycket värdefull och till stor nytta för våra forskningsavdelningar liksom övriga samhället.

söta bilder kärlek nationella insatsstyrkan norrköping flashback Läs mer:

/Cecilia Gustavsson, universitetslektor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet


Om de deltagande forskarna:

vad är grundlagsskydd rockabilly kläder rea är universitetslektor i tillämpad kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om kärnreaktioner och hur kärnfysik kan omsättas i tillämpningar. Hon är intresserad av undervisning och utbildning och har titeln excellent lärare vid fakulteten. I projektet deltar även kanal euro d canlı izle och johnny bulls boots göteborg från samma avdelning, åldersgräns alkohol europa wikipedia och vidarefakturering självrisk moms från jakten på lycka viaplay vid Uppsala universitet, bostadsrättsföreningen kärnan umeåfrån institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet liksom djurliv på island från Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

rosenthal weihnachtsteller björn wiinblad 1976 Läs mer om VAs medlemsorganisation Uppsala universitet estetisk tandvård alingsås parken zoo örebrosollentuna häkte kontakt .


Lägg till en kommentar

anders holmqvist malmö

ödla med krage

söderköping glass öppettider

bibliotek stockholm kungsholmen öppettider