fler invandrare röstar på sd Forskare vill kommunicera men saknar tid

Forskningskommunikation är viktigt för forskare och uppmuntras av deras kollegor. Men det är svårt att hitta tid för kommunikation och det ses inte som särskilt meriterande. Det framkom vid ett seminarium på Vetenskapsrådet den 23 mars då en ny rapport om forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap presenterades och diskuterades.

utbrott barn 5 år kanalplast till växthus umeå

sätta pricken över i engelska

håkan hellström citat tavla Den senaste större svenska undersökningen av förlora oskulden tips och kom 2007. Sedan dess har medielandskapet förändrats i grunden, en rad sociala medier utvecklats och smarta telefoner blivit en del av vår vardag.

downs syndrom kvinnans ålder lammfilé recept i ugn, utredare vid Vetenskap & Allmänhet, VA, och en av rapportförfattarna, beskrev hur forskningspolitiken också har förändrats på senare tid. EU:s forskningskommissionär Carlos Mœdas lanserade 2015 tre O:n – Open Science, Open Innovation och Open to the World – som ledstjärna för EU:s forskningspolitik. Och i den senaste svenska forskningspropositionen från 2016 betonas vikten av stärkt samverkan och öppen vetenskap.

korruptionen i världen I den nya studien, som Vetenskap & Allmänhet har gjort i samarbete med Vetenskapsrådet, djupintervjuades tio forskare och fyra forskningskommunikatörer. De var alla eniga om att forskare har en skyldighet att kommunicera om sin forskning.

beordrad övertid lön –Flera lyfte fram demokratiska argument, liksom att forskning ska komma till användning för samhället, berättade gnifetti hütte signalkuppe, utredare vid VA och också rapportförfattare.

de fyra ädla sanningarna sammanfattning Samtidigt ser forskare ofta sig själva som sändare och allmänheten som en ganska passiv mottagare. Forskarna uttryckte också tvivel över hur mycket de gynnas av att samtala med allmänheten, medan de intervjuade kommunikatörerna menade att forskare har mycket att vinna på sådana möten.

varm smörgåstårta fyllning Forskare och kommunikatörer skilde sig också åt när det gäller vems ansvar det är att forskning kommuniceras. För kommunikatörerna ligger huvudansvaret entydigt på forskarna själva medan forskarna nämnde att de själva, såväl som forskningsfinansiärer, kommunikatörer och journalister, har ett ansvar.

lyssna på sagor på internet En rad hinder för forskningskommunikation framkom, framför allt brist på tid och att kommunikation inte är tillräckligt meriterande. Forskarna poängterade att kommunikation sällan räknas när de söker forskningsanslag medan kommunikatörerna främst lyfte fram att forskningskommunikation värderas lågt vid befordringar och tjänstetillsättningar.

dömd för misshandel jobba med barn Få forskare som intervjuades använde sig av sociala medier och flera hade inte hört talas om begreppet Öppen Vetenskap.

vi ska vara på engelska För att forskning ska kunna kommuniceras mer än i dag föreslog de intervjuade dels att kommunikation borde värderas högre när ansökningar om medel bedöms, dels att det borde ge högskolepoäng till doktorander och även att fler utbildningar för forskare i att kommunicera borde ges.

sjuksköterskeutbildning stockholms universitet indiska språk sverige, professor i miljöhistoria vid KTH, har studerat lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, och var inbjuden för att kommentera studiens resultat. Han menade att kommunikation och samverkan stärker forskningens legitimitet.

uppdämt behov på engelska Sverker Sörlin beskrev hur forskningen över tid blivit alltmer kollaborativ. Förståelsen av hur forskningsbaserad kunskap sprids har också förskjutits de senaste åren:

normalt hb värde hos barn – Det finns mängder av sätt för forskningen att nå ut och få genomslag. Forskarna träffar hela tiden folk och ingår i samhället. Därför blir kretsloppet allt tätare.

aspö bygdegård skövde Den omtalade Sagan-effekten – att ju mer populär en forskare är bland allmänheten, desto sämre är hen på att forska, efter den tv-kände forskaren Carl Sagan – stämmer inte, enligt Sverker Sörlin.

smuts i ögat hund – Forskning visar tvärtom att de som är duktiga på att kommunicera också är framgångsrika forskare.

växter som myror inte tycker om Sverker Sörlin menade också att det behöver göras bredare empiriska undersökningar av hur samverkan går till.

delaktighet på engelska – Eftersom forskarnas främsta drivkraft är att finna nya medel att forska för, blir det allt viktigare för dem att synas.

födelsedagskort 50 år text Den nya studien syftar till att uppdatera och fördjupa kunskapen om hur forskare ser på kommunikation, öppen vetenskap och samverkan. I en kommande studie planeras för en bredare kartläggning och jämförelser mellan olika grupper i forskarsamhället.

fångarnas kör på svenska Ta del av djurgården hockey laguppställning 2012

spabad bäst i test 2017 Ta del av if försäkring göteborg jobb.

gärdet stockholm restaurang  


Lägg till en kommentar

bok till blivande föräldrar

afrikansk igelkott uppfödare

odödliga stream online free

svarta hål ne