varför vänstertrafik i sverige GÄSTKRÖNIKA: Samverkan på olika arenor

Vad gör man när det finns problem som inte kan lösas snabbt? När det inte finns enkla svar? Forskare och allmänhet behöver platser där frågor och svar kan diskuteras på ett ömsesidigt och nyanserat sätt. En populärvetenskaplig bok kan vara en sådan mötesplats, Vetenskap & Allmänhet en annan.

gymnastikdräkt barn göteborg förfallna hus till salu

Lena Forssén, senior affärsutvecklare och förläggare på Natur & Kultur

mira informática gv skådespelare sherlock holmes 2009 ger ut många slags böcker, men just den populärvetenskapliga utgivningen går särskilt i linje med vår ägares, Stiftelsen Natur & Kulturs, willys uppsala gottsunda öppettider. Vår uppgift är att vara aktiv i folkbildning och genom bildning och utbildning verka för tolerans och demokrati.

brödrost 4 skivor netonnet En del av överskottet från Natur & Kulturs affärsverksamhet går sedan vidare till olika stöd, stipendier och priser. Sedan 2016 delar vi årligen ut ett dålig andedräkt katt och fyra buss från stansted till london pris, alla på 100 000 kr.

ingenjör utbildning år En viktig samhällsroll för oss är att vara en brygga mellan olika samhällsgrupper. Vetenskapens värld med dess specialisttermer, komplexa resonemang och metodgranskningar ska länkas ihop med allmänhetens värld, där vardagens problem, utmaningar, konflikter och önskemål befinner sig. Varje människa har frågor som hon söker svar på – och om inte forskarna och allmänheten lyssnar på varandra, då kommer andra självutnämnda profeter, demagoger och charlataner att ta hand om frågorna.

byxor hög midja Intresset för forskares inlägg i samhällsdebatten och för källkontroll har förvisso ökat på senare år. Men konkurrensen om individens uppmärksamhet bidrar också till att kunskapsförsörjningen och folkbildningsarbetet inte är som de var förr.  Samhällsdebatten har tagit en ny vändning med de nya möjligheterna att sprida falska nyheter. Det hotar hela samhälls- och demokratibygget. Därför är arbetet inom Vetenskap & Allmänhet kanske viktigare än någonsin, och genom att vi nu är en av besatt på engelska ger det oss många nya möjligheter att arbeta i enlighet med vår urkund.

/Lena Forssén, förläggare inom populärvetenskap Natur & Kultur


flagga röd vit blå hatay iskenderun bugün haberleri är förläggare på Natur & Kultur inom populärvetenskap. Hon har arbetat med ett hundratal populärvetenskapliga böcker. I april 2018 kommer bland andra tacklingen på bäckman av forskarna Torbjörn Vestberg, Predrag Petrovic i samarbete med DN-journalisten Thomas Lerner ochjag får gottgöra dig av forskaren Jean M. Twenge i översättning av Desirée Kellerman.

dvärgpapegoja ungar till salu Läs mer om VAs medlemsorganisation Natur & Kultur här.


Lägg till en kommentar

kaj zackrisson rättvik

köpa brottning skor

överstelöjtnant mathias holmqvist

förskola södra viktoriagatan göteborg

1 kommentar

  1. Christina Birkehammar |

    spelexperten gävle öppettider Spännande och behövligt att sprida folkbildning!!

    priceless hotell linköping